Ηiller, Johann Adam (1728-1804)


Γεννήθηκε: 25 Δεκεμβρίου, Wendisch-Ossig (Γερμανία)
Πέθανε: 16 Ιουνίου, Leipzig (Γερμανία)
Συνθέτης. Θεωρείται θεμελιωτής είδος Γερμανικής Κωμικής Όπερας το οποίο βασίζεται στο Γερμανικό Lied.
Έργα: Χορικά (Unerforschlich sei mir immer meines Gottes weg und rat), Θρησκευτική Μουσική και Κοσμικά Τραγούδια.