Μοzart, Franz Xaver (1791-1844)



Γεννήθηκε: 26 Ιουλίου, Βιέννη (Αυστρία)
Πέθανε: 29 Ιουλίου,
Karlovy Vary (Karlsbad) (Τσεχία)
Συνθέτης. Γιος του Wolfgang  Amadeus Mozart.
Έργα: Κονσέρτο για Πιάνο και Παραλλαγές σε ένα θέμα του
Diabelli.