Βatterham, Andrew (1968-)

Γεννήθηκε: 22 Ιουλίου, Μελβούρνη (Αυστραλία)
Συνθέτης. Είναι μέλος (επιτροπή) στην Ορχήστρας της Μελβούρνης.

Έργα: κομμάτια για διάφορα Group (jazz,rock), για την Συμφωνική

Ορχήστρα της χώρας του και για Πνευστά.