Βοëly, Alexandre – Pierre-François (1785-1858)

Γεννήθηκε: 19 Απριλίου, Versailles (Γαλλία)                                
Πέθανε: 27 Δεκεμβρίου, Παρίσι (Γαλλία)

Έργα: Οργανικά.