Αhrendt, Karl (1904-1993)

Γεννήθηκε: 3 Μαρτίου, Toledo, Ohio (USA)
Πέθανε: 2 Ιανουαρίου, Athens, Ohio (USA)
Βιολιστής - Καθηγητής σε Πανεπιστήμια της χώρας του.

Έργα: για Όρχήστρα, Σουϊτες, trio  και  πολλά για solo Όργανα.