Αntheil, George (1900-1959)Γεννήθηκε: 8 Ιουλίου, Trenton (USA)
Πέθανε: 12 Φεβρουαρίου,  Νέα Υόρκη (USA)
Έργα: Μουσική για Μπαλλέτο, jazz Συμφωνία, 2 Σονάτες
για Bιολί, Κονσέρτο για Oρχήστρα και Συμφωνίες.