Αuric, Georges (1899-1983)Γεννήθηκε: 15 Φεβρουαρίου, Lodève (Γαλλία)
Πέθανε: 23 Ιουλίου, Παρίσι (Γαλλία)
Έργα: Σονάτα για Πιάνο, Κινηματογραφικά (Moulin Rouge) και Μουσική για Μπαλλέτο (The Bores).