Μüthel, Johann Gottfried (1728-1788)

Γεννήθηκε: 17 Ιανουαρίου, Mölln, Lauenburg (Γερμανία)
Πέθανε: 14 Ιουλίου, Bienenhof (Riga) (Λετονία)
Έργα: Κονσέρτα, Σονάτες, κομμάτια για Άρπα και για Όργανο (Fantasy).