Εwald, Victor (1860-1935)

Γεννήθηκε: 27 Νοεμβρίου, Αγ. Πετρούπολη (Ρωσία)
Πέθανε: 26 Απριλίου, Leningrad (Ρωσία)
Έργα: Συμφωνίες για Κουιντέτα Πνευστών.