Αmram, David (1930-)
Γεννήθηκε: 17 Νοεμβρίου, Pennsylvania (USA)
Ονομάστηκε ο άνθρωπος Ορχήστρα γιατί έπαιζε:
Γαλλικό Κόρνο, Πιάνο, Κιθάρα, πολυάριθμα Φλάουτα 
και πολλά είδη από Φλογέρες, Κρουστά από παραδοσιακά
 Όργανα πολλών χωρών.
Έργα: Τριπλό Κονσέρτο για Ξύλινα, jazz quintets 
και Συμφωνία (Songs of the Soul).