Αnderson, Leroy (1908-1975)

Γεννήθηκε: 29 Ιουνίου, Massachusetts (USA)
Πέθανε: 18 Μαϊου, (USA)
Πιανίστας. Σουηδός στην καταγωγή. Έπαιζε Τρομπόνι
στην μπάντα του σχολείο του.Δημιούργησε το
συγκρότημα Boston Pops.
Έργα: Όρχηστρικα, Κανόνες και Φούγκες.